• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Zaključci sa sastanka Komisije pravosuđa u BiH za pitanja strukturiranog dijaloga

  10.11.2011.

  1. Zahtjev VSTV-a da obezbjedi ažurirane procjene provedbe plana smanjenja nerješenih predmet, ne uključujući komunalne predmete

  Komisija je usvojila zaključak kojim se podržava zauzeti stav VSTV-a BiH u vezi pitanja reforme izvršnog postupka u smislu smanjenja nadležnosti sudova u izvršnoj proceduri.

  2. Prenošenje predmeta ratnih zločina

  U vezi ovog pitanja Komisija je usvojila sljedeće zaključke:

  1. Odredbe članova 27a) i 449. Zakona o krivičnom postupku predstavljaju solidan pravni okvir za efikasan, objektivan i transparentan proces prenošenja predmeta ratnih zločina između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

  2. Postojeći kadrovski i materijalno-tehnički kapaciteti u sudovima i tužilaštvima u BiH nisu dovoljni za ostvarenje svih ciljeva iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, prije svega rokova za procesuiranje premeta, pa je zbog toga Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine već utvrdilo potrebe za povećanjem broja sudija i tuilaca u pojedinim sudovima i tužilaštvima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće očekuje da zakonodavna i izvršna vlast sve to podrži izdvajanjem dodatih finansijskih sredstava za ove namjene.

  3. Glavni tužilac Tužilaštva BiH je zajedno sa glavnim tužiocima Tužilaštva Federacije BiH, Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta BiH formirao radnu grupu koja će predložiti mjere i mehanizme za unapređenje ovog procesa i poboljšanje njegove efikasnosti.

  4. Predsjednik Suda BiH i glavni tužilac Tužilaštva BiH će zajedno sagledati dosadašnja iskustva procesa prenošenja predmeta ratnih zločina i praktičnu primjenu kriterijuma o kategorizaciji predmeta radi ujednačene primjene kreiterijuma.

  5. Ukoliko u roku od šest mjeseci postupak prenosa predmeta propisan članom 27a i 449  Zakona o krivičnom postupku BiH ne bude efikasniji, objektivnij i transparentniji neophodno je ponovo preispitati uzroke koji su doveli do toga.

  3. Osnivanje Apelacionog suda BiH

  Komisija je usvojila zaključak kojim se podržava osnivanje Apelacionog suda BiH kao žalbenog suda na odluke Suda BiH.

  4. Informacija Predsjednika Suda BiH i v.d. Glavnog tužioca Tužilaštva BiH o saradnji sa pravosudnim institucijama na regionalnom nivou.

  Komisija je usvojila iznesenu informaciju.

  5. Informacija Predsjednika Suda BiH u vezi pitanja koordinacije između Suda BiH i drugih pravnih instanci u BiH.

  Komisija je usvojila iznesenu informaciju.

  Prikazana vijest je na:
  412 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Zaključci sa sastanka Komisije pravosuđa u BiH za pitanja strukturiranog dijaloga

  10.11.2011.

  1. Zahtjev VSTV-a da obezbjedi ažurirane procjene provedbe plana smanjenja nerješenih predmet, ne uključujući komunalne predmete

  Komisija je usvojila zaključak kojim se podržava zauzeti stav VSTV-a BiH u vezi pitanja reforme izvršnog postupka u smislu smanjenja nadležnosti sudova u izvršnoj proceduri.

  2. Prenošenje predmeta ratnih zločina

  U vezi ovog pitanja Komisija je usvojila sljedeće zaključke:

  1. Odredbe članova 27a) i 449. Zakona o krivičnom postupku predstavljaju solidan pravni okvir za efikasan, objektivan i transparentan proces prenošenja predmeta ratnih zločina između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.

  2. Postojeći kadrovski i materijalno-tehnički kapaciteti u sudovima i tužilaštvima u BiH nisu dovoljni za ostvarenje svih ciljeva iz Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, prije svega rokova za procesuiranje premeta, pa je zbog toga Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine već utvrdilo potrebe za povećanjem broja sudija i tuilaca u pojedinim sudovima i tužilaštvima. Visoko sudsko i tužilačko vijeće očekuje da zakonodavna i izvršna vlast sve to podrži izdvajanjem dodatih finansijskih sredstava za ove namjene.

  3. Glavni tužilac Tužilaštva BiH je zajedno sa glavnim tužiocima Tužilaštva Federacije BiH, Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta BiH formirao radnu grupu koja će predložiti mjere i mehanizme za unapređenje ovog procesa i poboljšanje njegove efikasnosti.

  4. Predsjednik Suda BiH i glavni tužilac Tužilaštva BiH će zajedno sagledati dosadašnja iskustva procesa prenošenja predmeta ratnih zločina i praktičnu primjenu kriterijuma o kategorizaciji predmeta radi ujednačene primjene kreiterijuma.

  5. Ukoliko u roku od šest mjeseci postupak prenosa predmeta propisan članom 27a i 449  Zakona o krivičnom postupku BiH ne bude efikasniji, objektivnij i transparentniji neophodno je ponovo preispitati uzroke koji su doveli do toga.

  3. Osnivanje Apelacionog suda BiH

  Komisija je usvojila zaključak kojim se podržava osnivanje Apelacionog suda BiH kao žalbenog suda na odluke Suda BiH.

  4. Informacija Predsjednika Suda BiH i v.d. Glavnog tužioca Tužilaštva BiH o saradnji sa pravosudnim institucijama na regionalnom nivou.

  Komisija je usvojila iznesenu informaciju.

  5. Informacija Predsjednika Suda BiH u vezi pitanja koordinacije između Suda BiH i drugih pravnih instanci u BiH.

  Komisija je usvojila iznesenu informaciju.