• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

  03.02.2016.

  Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“ je nastao kao potreba da se sudijama daju osnovne smjernice za efikasno upravljanje sudskim postupkom. Priručnik je izrađen u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2012. Autori ovog priručnika su Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru i Ljiljan Veselinović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

  Svrha priručnika jeste unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju kako bi se dužina trajanja postupka, odnosno rješavanje predmeta sveli na razuman rok te time povećala efikasnost pravosuđa. Uvodni dio bio je posvećen osnovnim principima upravljanja vremenom te planiranju vremena i najčešćim greškama u organizaciji radnog vremena. Drugi dio priručnika se odnosi na rješavanje predmeta u razumnom roku i analizu postojećeg stanja u pogledu trajanja sudskih postupaka u sudovima u BiH. Na kraju su također predstavljeni instrumenti i metode za efikasno upravljanje sudskim postupkom, dileme u primjeni odredbi o odgađanju i odlaganju ročišta kao i efektivna komunikacija i korištenje tehnologije s ciljem poboljšanja upravljanja sudskim postupkom.   

  Brojni objektivni faktori poput velikog priliva predmeta, nedostatka osoblja i adekvatnog prostora za provođenje ročišta, te subjektivni kao što su vremenski diskontinuitet i veliki broj ročišta održanih u jednom predmetu, kao i neadekvatno planiranje i organizacija vremena utiču na efikasnost rada sudija. Zbog toga je posebno važno da sudije posjeduju znanje i sposobnost korištenja pravnih instrumenata koji omogućavaju efikasno upravljanje sudskim postupkom i vještine organizacije i upravljanja vremenom jer se aktivnosti pred sudom uvijek odvijaju u nekom zadatom, odnosno propisanom vremenskom okviru.
   
  Unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom jedna je od aktivnosti projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“. S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju. Jedan od glavnih zadataka koji se stavlja pred sudije je donošenje odluka u razumnom roku, i u tom smislu, mogućnost efikasne organizacije i korištenja vremena koje imaju na raspolaganju tokom svog radnog vremena.

  Kako bi se pravosuđe približilo standardu suđenja u razumnom roku propisanog članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, VSTV BiH će i dalje pružati podršku u jačanju uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom te unapređivati organizacijske vještine i znanja čime će se poboljšati produktivnost rada sudija, a samim tim i efikasnost pravosuđa u BiH.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

  -KRAJ-

  Prikazana vijest je na:
  Povratak na vrh

  Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“

  03.02.2016.

  Priručnik „Upravljanje sudskim postupkom“ je nastao kao potreba da se sudijama daju osnovne smjernice za efikasno upravljanje sudskim postupkom. Priručnik je izrađen u okviru projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“ kojeg finansira Evropska unija iz programa IPA 2012. Autori ovog priručnika su Dijana Mazalić Nović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru i Ljiljan Veselinović, viši asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

  Svrha priručnika jeste unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju kako bi se dužina trajanja postupka, odnosno rješavanje predmeta sveli na razuman rok te time povećala efikasnost pravosuđa. Uvodni dio bio je posvećen osnovnim principima upravljanja vremenom te planiranju vremena i najčešćim greškama u organizaciji radnog vremena. Drugi dio priručnika se odnosi na rješavanje predmeta u razumnom roku i analizu postojećeg stanja u pogledu trajanja sudskih postupaka u sudovima u BiH. Na kraju su također predstavljeni instrumenti i metode za efikasno upravljanje sudskim postupkom, dileme u primjeni odredbi o odgađanju i odlaganju ročišta kao i efektivna komunikacija i korištenje tehnologije s ciljem poboljšanja upravljanja sudskim postupkom.   

  Brojni objektivni faktori poput velikog priliva predmeta, nedostatka osoblja i adekvatnog prostora za provođenje ročišta, te subjektivni kao što su vremenski diskontinuitet i veliki broj ročišta održanih u jednom predmetu, kao i neadekvatno planiranje i organizacija vremena utiču na efikasnost rada sudija. Zbog toga je posebno važno da sudije posjeduju znanje i sposobnost korištenja pravnih instrumenata koji omogućavaju efikasno upravljanje sudskim postupkom i vještine organizacije i upravljanja vremenom jer se aktivnosti pred sudom uvijek odvijaju u nekom zadatom, odnosno propisanom vremenskom okviru.
   
  Unapređenje uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom jedna je od aktivnosti projekta „Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacijskog i informacijskog sistema“. S obzirom na veliki broj predmeta koji opterećuju pravosuđe BiH i neprimjerenu dužinu trajanja sudskih procedura, VSTV BiH je prepoznao potrebu za unapređenjem uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom i vremenom koje mu stoji na raspolaganju. Jedan od glavnih zadataka koji se stavlja pred sudije je donošenje odluka u razumnom roku, i u tom smislu, mogućnost efikasne organizacije i korištenja vremena koje imaju na raspolaganju tokom svog radnog vremena.

  Kako bi se pravosuđe približilo standardu suđenja u razumnom roku propisanog članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, VSTV BiH će i dalje pružati podršku u jačanju uloge sudije u upravljanju sudskim postupkom te unapređivati organizacijske vještine i znanja čime će se poboljšati produktivnost rada sudija, a samim tim i efikasnost pravosuđa u BiH.

  Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

  -KRAJ-